Termín konania
4. - 6. apríl 2024
Miesto konania
Demänovská dolina, Kongresový hotel Družba
Hlavné témy
 • Chirurgická a endovaskulárna liečba aortálnych ochorení
 • Chirurgická liečba supraaortových vetiev aorty
 • Vaskulárne kompresívne syndrómy
 • Chirurgická liečba diabetickej nohy
 • Moderné postupy chronického hojenia rán v cievnej chirurgii
 • Chirurgické postupy v riešení komplikácií cievnych prístupov pre hemodialýzu
 • Súčasné modality v chirurgickej liečbe chronickej venóznej insuficiencii
 • Onkovaskulárna chirurgia – teamová spolupráca
 • Vaskulárne kazuistiky
 • Sesterská sekcia
 • Ultrazvukové workshopy
Dôležité termíny
1. 2. 2024 posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov originálnych prác
15. 2. 2024 oznámenie (e-mailom) o prijatí/neprijatí prihláseného príspevku
11. 3. 2024 uvedenie definitívneho programu na tomto webe
15. 3. 2024 posledný termín na registráciu a prihlásenie ubytovania a stravy
15. 3. 2024 prihlásenie sa na workshopy (maximálne 30 účastníkov na každý)
Prihláška účasti
Prostredníctvom komplexného online formulára si môžete do 15. marca 2024 objednať ubytovanie, stravu, pasívnu účasť a účasť na workshopoch.

Informácie o poplatkoch
Prihláška abstraktu
Ak chcete, aby aj Vaša práca bola zaradená do odborného programu tohto kongresu prihláste Vašu prácu do 1. februára 2024.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.
Vedecký program
Vedecký program sa začína vo štvrtok 4. apríla 2024 a končí sa v sobotu 6. apríla 2024 dopoludnia. Súčasťou vedeckého programu XXVI. Slovenského kongresu cievnej chirurgie SLS bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku; potrebné je vyznačiť v on-line formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu.
Ultrazvukové workshopy
Registrácia účastníkov na workshopy prebieha v rámci komplexného prihlasovacieho online formulára. Do workshopov budú prednostne zaradení vopred prihlásení záujemcovia. Maximálna kapacita jedného workshopu je 30 osôb. Ultrazvukové workshopy budú prebiehať 4. apríla 2024 a 5. apríla 2024 od 8:00 do 12:00.

1. Ultrazvukový workshop 4.4.2024 8:00 – 12:00
Ultrasonografia cievnych prístupov pre hemodialýzu
Koordinátori: MUDr. Roman Necpal, PhD., MUDr. Matej Zanovit., MUDr. Matej Ondruška
Cena: 30 EUR

2. Ultrazvukový workshop 5.4.2024 8:00 – 12:00
Ultrasonografia abdominálnej aorty a končatinových ciev
Koordinátori: MUDr. Ján Lévay, MUDr. Kopalová Iveta, MUDr. Hruškovič Ján
Cena: 30 EUR
Ubytovanie a strava
Ubytovanie pre účastníkov je rezervované v Kongresovom hoteli Družba a Grand hoteli Jasná. Podrobnejšie informácie o ubytovaní a strave nájdete na tejto stránke. Ubytovanie a stravu je možné objednať prostredníctvom komplexného prihlasovacieho formulára účasti do 15. marca 2024.
Vystavovanie
Súčasťou kongresu bude aj prezentácia firiem z oblasti zdravotníckej techniky, farmácie a zdravotníckeho zásobovania. Predstavitelia firiem majú možnosť prezentácie počas celého kongresu.